Възстановяване на данъци от Холандия

Какво е най-важното, което трябва да знаете за възстановяване на данъци от Холандия, подаването на правилната данъчна декларация в Холандия, данъчна служба в Холандия, годишно извлечение на доходите в Холандия, данъци в Холандия и др. ?

Плащане на данъци в Холандия. Данък общ доход на работещите в Холандия (Inkomstenbelasting) и как да стартирате процедура по възстановяване на данъци от Холандия

Ако сте работили в Холандия през последните 5 години и сте имали временна или постоянна адресна регистрация в Холандия, имате право да кандидатствате за възстановяване на данъци от Холандия. Всеки, който е работил и е получавал трудово възнаграждение в страната е задължен да плаща данъци в Холандия в това число и данък общ доход (Inkomstenbelasting).  Този данък се удържа от заплатата на служителя, преди да му бъде изплатена от работодателя, след което се изпраща до данъчна служба в Холандия (Belastingdienst). Данъчното право в Холандия предвижда определена сума от припечеления през годината доход, която не подлежи на облагане.

Задължително подаване на данъчна декларация за данъци в Холандия и възстановяване на данъци от Холандия

След завършване на данъчната година на 31-ви декември, всички които са получавали доходи в Холандия и живеят в страната повече от 183 дни, трябва задължително да подадат данъчна декларация в данъчната служба (belastingdienst). За тази цел след 1-ви Март на следващата година трябва да се попълни формуляр и да се представят необходимите документи. Данъчната служба проверява верността на декларацията и изчислява размера на данъка за възстановяване или данъка, който трябва да бъде платен. Когато тази стойност бъде изчислена, служителят следва да получи парите си. Процеса отнема средно около 2-3 месеца, ако не са настъпили усложнения като: загубени документи, грешно попълнени формуляри, допълнителни въпроси от страна на данъчните служители и т.н. Подаването на данъчна декларация в Холандия е изключително важно за правилното определяне на световният Ви доход и останалите надбавки като : надбавка за здравни осигуровки в Холандия, надбавка за наем в Холандия, детски надбавки в Холандия.

Възстановяване на данъци от Холандия за чуждестранни дaнъкопладци на данъци в Холандия

Ако сте живели и работили само час от годината в Холандия и сте получили повече от 90 % от световният си доход в страната, данъчната служба (belastingdienst) Ви квалифицира като чуждестранни дънакоплаци. Вие ще трябва да попълните формуляр М, който е специално предназначен за чуждестранни данъкоплаци и не може да бъде попълнен по електронен път. Вие ще получите формуляр М на Вашия адрес или той трябва да бъде изискан от Вашият данъчен консултант.

От 2015 год. имате право на приспадане на разходи, ползване на данъчни кредити и необлагаем минимален доход само ако отговаряте на всичките три изброени условия:

  • Живеете в страна от ЕС, Лихтенщайн, Бонер, Свети Евстатиус и Саба, Норвегия, Исландия, Швейцария.
  • Плащате данъци в Холандия на поне 90% от доходите си от различни места по света.
  • Имате справка за доходите си от данъчните служби в страна Ви по местожителство.

Данъчните ставки на облагане на данъка върху доходите на работещите в Холандия са:

до 20.142 евро  – 36,55%

от  20,143 евро до  33,994 евро – 40,85%

от 33,995  евро до 68,507 евро – 40,85%

повече от 68 507 евро – 51,95%

Пример: Вашият общ доход  в Холандия е 30 000 евро.  Данъчната ставка е 36.55% за сумата до 20.142 евро, а за оставащите 9,858 евро процентът на данъчната ставка е 40,85%.

Категории на данъчно облагане ”three-box”

ДОД се удържа от заплатата и възнаграждението на работещия и се привежда в данъчните служби от работодателя. ДОД се определя в зависимост от така наречената ”three-box” система, т.е. има 3 категории данък:

  • върху доход от „заетост и собственост“;
  • върху доход от „доходи от дялови участия в дружества;
  • върху доход от „спестявания и инвестиции“.

По всяка категория данъкът се събира по различен начин. Данъкът върху различните доходи не може да се прехвърля от една категория в друга. Данъкът върху доход от заетост и собственост се изчислява по прогресивна скала. Самонаетите лица трябва да правят предварителни вноски през данъчната година, като размерът им се определя според приходите. Ако работите временно в Нидерландия, вероятно имате право да Ви бъде върната част от данъка върху общия доход. За да може да си възстановите данъците от Нидерландия, ви трябва Jaaropgaaf – годишно обобщение на сумите, които сте получили от своя работодател в края на годината. Той показва обобщената сума на вашата печалба, както и общата сума, която работодателят ви е удържал от вашите заплати и изпратил като данъци на данъчните власти.

Надбавка за здравни осигуровки и надбавка за наем 

Освен, че имате право да кандидатствате за възстановяване на надвнесени данъци в Холандия, Вие имате право да кандидатствате и за надбавка за здравни осигуровки в Холандия и надбавка за наем в Холандия. 

Необходими документи за възстановяване на данъци от Холандия

Детски надбавки в Холандия

Работещите в Холандия, могат да ползват данъчни облекчения за децата, както и да кандидатстват за детски надбавки в Холандия.

Отчет за доходите BG 2018

Personal income statement EN 2018 

Искане за издаване на удостоветение за местно лице от НАП-България

Още информация по темата за живот и работа в Холандия може да намерите в следните публикации:

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Детски надбавки в Холандия

Надбавка за наем в Холандия

Адресна регистрация в Холандия

Договор за наем в Холандия

Община в Холандия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR

[ux_product_categories style=“overlay“ type=“grid“ grid=“3″ animate=“fadeInLeft“ number=“4″ orderby=“name“ image_size=“large“ image_overlay=“rgba(38, 38, 38, 0.16)“ text_pos=“middle“ text_size=“large“]
error: Публикацията е предмет на авторско право !!!