Банкова сметка в Германия: Как да откриете своя банкова сметка в Германия?

Какво е най-важното, което трябва да знаете за Вашата банкова сметка в Германия, за сложната процедура по откриване на банкова сметка в Германия, как да получите Вашата банкова карта в Германия, кои са най-големите банки в Германия, какви са характеристиките на Вашата основна банкова сметка в Германия?

Необходима ли Ви е немска банкова сметка (Bankkonto) при започване на работа в Германия?Едно от първите неща, които се изисква от Вас когато пристигнете в Германия, е да си направите сметка в банка в Германия (Bankkonto). Имайте предвид, че от 19.06.2016 няма нормативно изискване, че при започване на работа на трудов договор в Германия или при адресна регистрация в Германия сте длъжни да имате банкова сметка в Германия. Ако имате банкова сметка в страна от ЕС, в повечето случаи би трябвало да можете да  използвате своя IBAN и BIC на банка за получаване и нареждане на плащания. Независимо от това, силно препоръчително е да си откриете немска банкова сметка, след като се преместите в Германия. По този начин ще оптимизирате разходите си.

Откриване на банкова сметка в Германия

Ако пребивавате законно в страна от ЕС, имате право да откриете основна платежна сметка. Търковските банки в Германия не могат да отхвърлят искането Ви за откриване на основна платежна сметка, само защото не живеете в страната, в която се намира банката. Тази регулация важи в целия ЕС, както и за Германия. Има много банки в Германия, като сред най-големите са Deutsche Bank, Postbank, Commerzbank, Sparkasse и Volksbanken. Основно предимство е  Online-Banking (интернет-банкиране), благодарение на което Вие ще можете да контролирате транзакциите си в Германия.

Какви видове може да бъде Вашата банкова сметка в Германия

 • Girokonto – за плучаване на заплати и извършване на транзакции
 • Tagesgeldkonto – използва се за депозити или извършване на транзакции
 • Sparkonto – използва се за дългосрочни депозити
 • Depot – използва се за търгуване с борсови инструменти

Необходими документи за откриване на банкова сметка в ГерманияЗа да откриете банкова сметка в Германия, Ви трябват следните документи:

 • Вашия паспорт / лична карта
 • Вашето удостоверение за адресна регистрация в Германия (Meldebescheinigung)
 • Евентуално месечни фишове от заплата, ако искате овърдрафт (Dispositionskredit)
 • Удостоверение, че сте студент (Studentenausweis) – ако е приложимо

Кога банките имат право да Ви откажат откриване на основна платежна сметка

Могат да Ви откажат откриване на сметка, ако не се съобразявате с правилата на ЕС за изпиране на пари и финансиране на тероризма .Характеристики на Вашата основна банкова сметка в Германия

Вашата основна банкова сметка в Германия е разплащателната банкова сметка. Различните банки предлагат богат спектър от възможности на извършваните услуги по разплащане. Банковите онлайн преводи от една банка към друга са безплатни. Платени са преводите с банково бордеро. Правило е, че банковите преводи, извършвани от частни лица или фирми през интернет, са напълно безплатни. Месечните такси за обслужване по разплащателните сметки варират от 0 до 15 евро. Повечето банки са част от банкови съюзи  и могат да Ви таксуват до 5 евро за теглене от банкомат на друга банка, която не е част от тяхната мрежа.

Виртуални Банки: Лесен начин за откриване на банкова сметка в Германия

Виртуалните банки, като DKB и N26 са добър вариант за откриване на банкова сметка

Основна платежна сметка дава възможност за извършване на стандартни трансакции, използвани в ежедневието, като

 • депозиране
 • теглене на пари в брой
 • получаване и извършване на плащания (например директни дебити и покупки с карта)

Тя трябва също така да включва банкова карта в Германия, която можете да използвате за теглене на пари и извършване на покупки — както в магазини, така и онлайн.

Когато това е възможно, банката трябва да включва достъп до услуги за онлайн банкиране с Вашата сметка. Въпреки това, тези услуги не винаги трябва да включват овърдрафт или кредитен механизъм.

Вие може да откриете Вашата банкова сметка онлайн в банка Bunq

Или да изберете да отворите банкова сметка онлайн в банка N26

 

Ако желаете да сравните условията на отделните банки в Германия, банкова карта в Германия и да сключите договор онлайн, моля натиснете тук:

Сравни банкови продукти в Германия

Информация за таксите по Вашето конто в Германия

Преди да си откриете сметка, банката трябва да ви предостави документ, посочващ основните услуги, предлагани във връзка със сметката, и всички такси, които може да се наложи да платите. Това е т. нар. документ с информация за таксите. Можете да го използвате за сравняване на разходите по сметката в различните банки.

Поне веднъж в годината вашата банка трябва да ви предоставя отчет, в който са обяснени таксите по банковата ви сметка. Този документ също така трябва да ви предоставя информация за лихвите, прилагани към вашата сметка.

Банкова карта в Германия

Най-често използваната банкова карта в Германия е дебитна карта, наричана EC-Karte„. Можете да я използвате в повечето магазини. Можете също така да получите пари в брой от банкомати с нея. С нея не може да пазарувате онлайн. Бъдете внимателни: някои банки Ви таксуват, ако получите пари в брой от банкомати, непринадлежащи към собствената им банка. Така например, ако имате сметка в Sparkasse, можете да получите пари в брой безплатно само от банкомати на Sparkasse. Алтернативно, ако имате сметка в Deutsche Bank или Berliner Bank, можете да получите пари в брой на клоновете на Deutsche Bank, Berliner Bank, Commerzbank, Пощенска банка и още други безплатно.

За EC-Karte ще получите четирицифрен ПИН, изпратено до Вас в отделно писмо от самата карта. В магазините понякога Вашия подпис ще се изисква да потвърди самоличността Ви, а понякога и ПИН код. В допълнение към EC-Karte, „Kreditkarte“ в това число VISA,  Mastercard -карта, Maestro също се използват в Германия, но не толкова, колкото EC-Karte.  Повечето хора използват тяхната VISA или Mastercard -карта за онлайн плащания, защото има 16 цифрен код за онлайн плащания.

Извлечение от сметката в Германия (Kontoauszug)

По извлечението от сметката Ви (Kontoauszug) се виждат всички приходи и разходи в крайното салдо.

Ако не сте живели в Германия

Ако никога не сте живели в Германия преди и не разполагате  Schufa в Германия  може да не получите кредитна карта и овърдрафт кредит веднага. Това е така, защото банките първо искат да проверят дали имате някакъв доход. След като сте имали редовни доходи за около три месеца, банката обикновено Ви предоставя кредитна карта и овърдрафт кредит в зависимост от размера на заплатата Ви.Краткосрочна спестовна сметка ( Tagesgeldkonto)

Този вид банкови сметки в Германия са удачни за хора, които искат да заделят известни спестявания за краткосрочни цели, например покупка на автомобил, обзавеждане, нов модел телевизор и т.н. или да заделят пари настрана. При този вид сметка, парите ви се олихвяват с по- висока лихва от тази на разплащателната ви сметка, но не са блокирани за фиксиран период от време, а можете да разполагате с тях винаги, когато ви потрябват и без предизвестие. Този вид сметка е обвързан с разплащателна сметка, през която парите ви се прехвърлят в спестовната.

Откривайки такава банкова сметка не забравяте да изпратите на банката заявление за необлагаемите доходи от лихви или Freistellungsauftrag. Не предадете ли този докумет на банката или ако надвишите сумата от 801 € за несемеен или 1602€ за семейни, тогава тя надчислява данък върху приходите от лихва в размер на 25% Abgeltungssteuer ( допълнително 5,5% данък солидарност и църковен данък в размер на 8%).
За да сравните различните варианти и да сключите договор онлайн моля натиснете тук:

Краткосрочна спестовна сметка (Tagesgeld)

Бизнес разплащателна сметка (бизнес конто в Германия)

Ако стартирате свой бизнес в Германия, ще трябва да си отворите основна банкова сметка в Германия за бизнес цели (Geschäftskonto) в някой от многото банки в Германия.

Вашите пари са защитени в ЕС

Правилата на ЕС гарантират, че парите във вашата банкова сметка (спестовна сметка и/или текуща сметка) са защитени в случай на несъстоятелност на банката, в която се намира тази сметка. Вашите средства са защитени до прага от 100 000 евро или еквивалента на тази сума в местна валута. Този праг се прилага за дадено лице и за дадена банка, което означава, че ако имате няколко сметки в една и съща банка, прагът от 100 000 евро важи за всичките ви сметки, взети заедно.

Има и изключения от правилото. Ако например имате обща сметка с партньора си, прагът от 100 000 евро важи за всеки от вас, което означава 200 000 евро за общата ви сметка. Освен това в някои други случаи парите ви ще бъдат защитени за ограничен период от време дори ако надхвърлят сумата от 100 000 евро, например:

 • пари, които сте получили от продажбата на частен жилищен имот
 • пари, получени във връзка с определено събитие във вашия живот, като сключване на брак, развод, уволнение, съкращение, инвалидност или смърт на член на семейството
 • пари, които са получени от изплащане на застрахователно обезщетение или обезщетение за вреди от престъпления или наказания, наложени в резултат на съдебна грешка

В този случай сумите над 100 000 евро са защитени за период от поне 3 месеца, но не повече от 12 месеца, след като парите са прехвърлени по сметката или от момента, в който са станали законно прехвърлими, в зависимост от условията и праговете, определени от всяка страна от ЕС.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Адресна регистрация в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

Строителни работници в Германия

Авторски права в Германия

Обезщетение за безработица в Германия

Интеграционен курс в Германия

Самостоятелна стопанска дейност в Германия

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR