Адресна регистрация в Холандия: Разлика между временна и постоянна адресна регистрация

Какво е най-важното, което трябва да знаете за своята адресна регистрация в Холандия, временната адресна регистрация в Холандия? Какво представлява Вашия граждански регистрационен номер в Холандия (БСН номер в Холандия). Повече за задължителната адресна регистрация на деца в Холандия, адресна регистрация на студент в Холандия, както и за това има ли глоба за адресна регистрация в Холандия?
Адресна регистрация в Холандия (adres registratie) 

Адресната регистрация в Холандия е едно от първите действия, което трябва да предприемете, след като пристигнете в Холандия. Най-важното за работа Ви или ако сте студент в Холандия е да си направите адресна ви регистрация в Холандия (adres registratie). Адресна регистрация по настоящ адрес е задължителна за всяко лице постоянно пребиваващо в страната (ingezetene), било то нидерландски гражданин, европейски гражданин или чужденец от трета страна.

База данни население (Basisregistratie personen-BRP)

Службата във Ващата община в Холандия, която отговаря за регистрацията на лица  в Холандия, е база данни население (Basisregistratie personen-BRP) и нейната основна грижа е да разпредели местните данъци и такси съразмерно измежду всички живущи в съответната община, да прави проверки свързани с адресната регистрация на лица, да отпуска социални помощи, когато има нужда, да отчита динамиката на населението, както и да предприема мерки при извънредни ситуации. При своята първа адресна регистрация  Холандия Вие получавате и своя граждански регистрационен номер в Холандия. Трябва да имате предвид, че при неспазване на правилата има глоба за адресна регистрация в Холандия. 
Постоянна адресна регистрация в Холандия (ingezetene)

В Нидерландия има два вида адресна регистрация за холандски граждани, граждани на ЕС и чуждестранни лица граждани на трети страни, това са временна регистрация в Холандия за период до четири месеца  (niet-ingezetene) и постоянна регистрация (ingezetene), за период над 4 месеца. Ако пребивавате за кратък период в Нидерландия, при регистрация  в общината бивате включени в една определена част на регистъра база данни население (Basisregistratie personen-BRP)  за лица, които не са постоянни граждани (Registratie Niet Ingezetenen-RNI). По този начин бивате определени и като чуждестранни данъкопладци, защото живеете само една част от годината в страната.

Временна адресна регистрация в Холандия за четири месеца или по-малко (niet-ingezetene)

Ако имате работа в Холандия за краткосрочен период Вие ще имате временна регистрация за период до 4 месеца, може да си направите само в някой от 19-те нидерландски общини. Това са общините: Алкмар, Алмело, Амстердам, Бреда, Дутинхем, Айндховен, Гронинген, Гус, Херлен, Леуварден, Лейден, Неймеген, Ротердам, Тернойзен, Утрехт, Венло, Зволе и др..  Дори и с временна адресна регистрация Вие получавате своя граждански регистрационен номер в Холандия, който е валиден през целия Ви живот. След като си направите временна адресна регистрация в Холандия, Вие ще получите удостоверение за това от съответната община. Имайте предвид, че за да комуникирате с местните власти в страната, ако желаете може да си направите и адресна регистрация тип „Пощенска кутия“. 
Граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer)

Най-важната причина, поради която трябва да си направите адресна регистрация е получаването на  граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer), който е абсолютно задължителен  за продължителен престой, следване в университет и работа в Холандия. Най-важното е, че процедурата по регистрация и получаването на граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) е безплатна. Той е необходим при сключване на здравна застраховка, сключване на договор за отваряне на банкова сметка, започване на работа в Холандия, записване в училище и детска градина на децата Ви, посещение на болнично заведение и лекар, регистриране на дигитална идентичност (DigiD), подаване на данъчна декларация, получаване на социални надбавки и помощи, както и за цялостна комуникация с държавните и общински органи. Гражданският регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) не се губи и когато сте регистрирани веднъж, Вие запазвате Вашият БСН номер за цял живот.

Процедура по адресна регистрация в Холандия

В Нидерландия адресната регистрация трябва да бъде направена  в рамките на 5 дни от започване на престоя Ви, но е препоръчително това да стане, след  като вече сте се установилина настоящият Ви адрес, било то със съгласие на собственика на имота, подписали  сте договора си за наем или за договора си за покупка на недвижим имот.
За да започнете процедурата по регистрация от чужбина (inschrijven vanuit het buitenland), трябва да се обадите в местната община, където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате онлайн или да им изпратите мейл. Вие ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да представите в общината. След като имате своя граждански регистрационен номер в Холандия, Вие сте напълно готов за живот и работа в Холандия и вече може да направите постъпки за банкова сметка в Холандия. 

Необходими документи при процедурата за регистрация в общината (Benodigde documenten)

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, договор за наем в Холандия, съгласие на собственика на жилището, че ще живеете заедно на неговият адрес (Verklaring van inwoning), декларация от предишен наемодател (Verhuurdersverklaring) и копие на личната му карта, документ за регистрирано партньорство (geregistreerde partners voor elkaar), многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), акт за граждански брак (формуляр B), акт за смърт (формуляр C), удостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане, а ако сте студент в Холандия трябва да носите със себе си уверение от университета, както и решение за развод, ако е приложимо. Не трябва да забравяте, че някой документи като решение за развод например имат нужда от предварителна легализация.  Предоставянето на акт за сключване на граждански брак е жизнено Важно за данъчното Ви облагане и допълнителният детски бюджет, ако кандидатствате за детски надбавки в Холандия.

Кога документите Ви имат нужда от легализация?

Не трябва да забравяте, че някой документи, като акта за раждане и акта за граждански брак или  решението за развод например, имат нужда от предварителна легализация (legalisatie). Ако притежавате многоезични актове за гражданско състояние, те нямат нужда да бъдат легализирани. Също така, ако документите Ви за гражданско състояние са издадени след февруари 2019 год.  съгласно влезлият в сила европейски регламент 1191/2016 год. Вие не трябва да ги легализирате, заради скорошното премахване на апостил в ЕС. При лиспа на някой от документите може да ви бъде наложен глоба за адресна регистрация в Холандия

Внимание!!! Ако ще живеете със съгласие на собственика на жилището (Verklaring inwoning) заедно с него на новия си адрес, Вие трябва да представите в общината и копие от негов документ за самоличност.
Работа в Холандия

Ако започнете работа в Холандия с агенция за временна заетост (Uitzendbureau) в Холандия, много вероятно е тя да поеме грижата за Вашата регистрация в Холандия. Имайте предвид, че след 4 месеца Вие сте задължение да промените тази времена адресна регистрация на постоянна и да уведомите  за това Вашата община, в противен случай ви очаква глоба за липса на адресна регистрация в Холандия. Адресната Ви регистрация влияе и на Вашето връщане на данъци от Холандия.

Адресна регистрация на студент в Холандия

Ако сте приети в университет в Холандия, при регистрацията си в общината трябва да носите уверение от университета си, че сте студент в Холандия.

Адресна регистрация на деца в Холандия

Адресна регистрация на деца в Холандия е задължителна за всички деца, които живеят с вас. Документите за адресна регистрация на деца в Холандия се попълват от техните законни представители. При регистрация на деца в Холандия съблюдавайте стриктно разпоредбите за пътуване на деца извън Холандия, защото режимът се сменя заради смяната на постоянното им местопребиваване.

Успешна адресна регистрация в Холандия

След срещата в общината (gemeente) Вашият граждански регистрационен номер (BSN-burgerservicenummer) ще бъде изпратен в рамките следващите няколко дни с писмо по пощата на адреса, на който сте били регистриран.
След регистрацията, общината (gemeente) уведомява автоматично и своевременно следните институции за промяната на Вашия настоящ адрес:

• Данъчната служба (Belastingdienst)
• Централната административна комисия (Centraal administratiekantoor – CAK)
• Министерство на образованието (Dienst Uitvoering Onderwijs – DUO)
• Пенсионният Ви фонд (Pensioenfonds)
• Службата по автотранспорт (Rijdienst voor het Wegverkeer -RDW)
• Банката за социално осигуряване (Sociale Verzekeringsbank -SVB)
• Здравният Ви застраховател (Zorgverzekeraars)

Постоянна адресна регистрация

Веднага след като си направите постоянна адресна регистрация и пребивавате повече от 6 месеца на територията на Холандия, Вие сте задължен да подавате данъчна декларация, като местно лице. Ако сте работници в Холандия, Вие също така може да кандидатствате и за възстановяване на надвнесени данъци върху доходите в Холандия или надбавка за здравни осигуровки в Холандия. Освен след 6 месеченно постоянно пребиваване в страната Вие сте задължени да смените Вашата шофьорска книжка в Холандия. 

Глоба за адресна регистрация в Холандия (Bestuurlijke boete Wet Basisregistratie Personen)

Внимание!!! Глобата за това, че сте пропуснали да се регистрирате, да обявите промяна на адреса си, представили сте неистински документи при регистрация,  може да възлиза на повече от 300 евро, според общинските наредби на всяка община. Ако общината не успее да събере глобата в рамките на разумен срок, тя ще препрати вземането към централната агенция за събиране на глоби (CJIB).
Ако също така се регистрирате на един адрес, но не го обитавате, Вашата община може да започне разследване срещу Вас с цел установяване на истинския Ви адрес (adresonderzoek). Ако установи нередност, общината може да  Ви наложи глоба, след което автоматично ще промени информацията в регистъра си. Ако съдействате на общината при разследването може да не бъдете глобени, но ако не го правите Вие може да понесете тежки санкции, като спиране на надбавката Ви за здравно осигуровки и наме, отказ от издаване на шофьорска книжка, както и блокиране на дигиталната Ви самоличност.

Задължителна здравна застаховка в Холандия при регистрация в общината в Холандия

Веднъж след като вече имате адресна регистрация в общината в Холандия, получили сте своя граждански регистрационен номер в Холандия,  имате работа в Холандия и работите на трудов договор или живеете продължително за срок над 3 месеца в страната е необходимо да си направите и задължителната здравна застраховка в Холандия.

Ако сте студент в Холандия, здравната застраховка не е задължителна, като тя е задължителна само при започване на работа или стаж в Холандия.

Придобито право след получаване на адресна регистрация в Холандия

След като пребивавате на Вашия адрес повече от 6 месеца, Вие автоматично получавате правото да гласувате на общинските и местни избори, както и на изборите за Европарламент.

Дигитална самоличност (DigiD) в Холандия

Когато живеете в Нидерландия и просто сменяте своята адресна регистрация, може да го направите без да е необходимо да посещавате общината физически. Вие можете да обявите промяната на нейния сайт, чрез Вашата дигитална самочиност (DigiD). Ако се премествате на адрес на територията на същата община може само да уведомите гражданският й отдел (Afdeling Burgerzaken). Ако се премествате на територията на друга община, няма нужда да уведомявате старата си община, след регистрацията новата община ще я уведоми автоматично вместо Вас.
Нидерландските пощи (PostNL) и промяна на адресна регистрация в общината в Холандия

Когато се премествате не територията на Нидерландия, може да използвате безплатната услуга за преместване  на нидерландските пощи (PostNL). Те ще уведомят безплатно застрахователната Ви компания, Вашата банка, мобилния Ви оператор и интернет компанията Ви. Това е и най-удобната услуга за преместване, за да не загубите важна поща и да не получите глоба за адресна регистрация в Холандия.

Предварително разрешение от общината (huisvestingsvergunning)

В някой общини в Холандия за определени имоти се изисква предварително разрешение от общината (huisvestingsvergunning). То се издава на база финансово състояние, уседналост в общината, удостоверение от университет и др.

Промяна на адресната регистрация в Холандия

При посещението си в общината получавате плик с документи, който да изпратите безплатно за да уведомите, че напускате адреса си и променяте своята адресна регистрация, в случай че желаете да прекратите престоя си и по този начин да се отпишете от настоящия си адрес. Това важи също и ако сте студент в Холандия. Вие трябва задължително да уведомите общината, когато напускате Холандия. Уведомлението трябва да стане в рамките на 4 седмици преди и до 5 дни след промяната на адресната ви регистрация.

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант в сферата на приложимото международното и европейско законодателство още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20,  E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

 

Източници:

Europa.eu

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки

Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012

Закон за гражданската регистрация (Wet basisregistratie personen);
Правилник за гражданският регистрационен номер (Regeling burgerservicenummer);
Закон за общите разпоредби относно гражданският регистрационен номер (Wet algemene bepalingen burgerservicenummer);
Закон за общините (Gemeentewet)

 

Още информация по темата за живот и работа в чужбина може да намерите в следните публикации:

Регистрация тип пощенска кутия в Холандия 

Здравна застраховка в Нидерландия

Община в Холандия 

Възстановяване на данъци от Холандия 

Надбавка за здравни осигуровки в Холандия 

Надбавка за наем в Нидерландия

Студентско финансиране в Холандия 

Детски надбавки в Холандия

Банкова сметка в Холандия

Обезщетение за безработица в Холандия

Адресна регистрация в Гърция

Трудова злополука в Холандия

Адресна регистрация в Германия

Адресна регистрация в Белгия

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & Senior Legal advisor

error: Публикацията е предмет на авторско право !!!