Адресна регистрация в Германия

Адресна регистрация в Германия Консултантски услуги за българи в чужбина

Адресна регистрация в Германия

100.00
50.00

Консултации

Обща консултация

100.00
100.00
100.00
130.00

Процедурата по адресна регистрация в Германия (die Мeldebescheinigung) в общината (das Rathaus) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 месеца на територията на Германия. В различните области на Германия срокът, в който трябва да се регистрирате на новия си постоянен адрес е от 7 до 14 дни от пристигането си.  Този срок важи независимо от това дали идване от чужбина или се местите в рамките на една и съща община. Самата процедура по регистрация е правно регламентирана в Федералният закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz).

Глоба за липса на адресна регистрация в Германия

Глобата за това, че сте пропуснали да се регистрирате или да обявите промяна на адреса си, може да възлиза на повече от 1000 евро. Глобата за наемодателят за издаване на фалшиво потвърждение на собственика на имота, че дадено лице живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung) може да достигне до 50 000 евро.

Данъчно облагане в Германия

След като се регистрирате, вече може да кандидатствате за надвнесени данъци върху доходите в Германия.

Служба отговорна за адресна регистрация в Германия (Meldebehörde)

Общинската службата, която се занимава с администрирането на този процес в Германия е службата по адресна регистрация в Германия (Meldebehörde). Нейна грижа е регистрацията и дерегистрацията на жителите на общината, изкарване на свидетелства за съдимост (Führungszeugnisse) да разпредели местните данъци и такси съразмерно из между всички живущи в общината, да отпуска социални помощи в случай на нужда, да отчита динамиката на населението, както и да предприема мерки при извърнредни ситуации.

Процедура по адресна регистрация в Германия от чужбина

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина, трябва да се обадите в общината,  където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате он-лайн или да им изпратите имейл, след което ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да представите в общината.

Необходими документи

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, трудов договор, договор за наем, документ за собственост на имота (Eigentumsnachweis), потвърждение на собственика на имота, че ще живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung), попълнен регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), легализирано копие на акта за раждане и легализирано копие на акта за граждански брак /или многоезични такива, както и решение за развод (ако е приложимо). Не трябва да забравяте, че някой документи като акта за раждане и акта за граждански брак или решение за развод например, имат нужда от предварителна легализация.

Регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde)

С един регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), Вие може да регистрирате до 4 души, ако всички принадлежат към едно семейство или гражданско партьорство (Lebenspartnerschaft).

Също така съществува ограничение на лицата, които могат да живеят на един адрес. Разграничението се прави на база площ на жилището и се определя с наредба във всяка община.

Съгласие на собственика

От 1.11.2015 съгласно чл. 19 от Федералният закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz), наемодателят (Vermieter) или  този който предоставя жилището (Wohnungsgeber) трябва да потвърди в рамките на 2 седмици направената регистрация, чрез он-лайн формуляр или лично в общината.

Парична премия за студенти при първа регистрация

Ако сте студенти при първата Ви регистрация в някой общини в Германия, можете да получите  и парична премия за добре дошли (Begrüßungsgeld), която е различна за всяка община. Вие трябва да попълните заявление за предоставянe на премия за добре дошли (Antrag auf Gewährung von Begrüßungsgeld).

Данни за религиозна принадлежност

При регистрация трябва да внимавате, когато попълвате данните си за религиозната си принадлежност (Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf), защото по закон гражданите и чужденците в Германия се облагат с църковен данък (Kirchensteuerpflicht), ако принадлежат към  Римокатолическата или Протестантската църковна общност. Ако Вашата религия е различна от тези две, попълнете я задължително, защото рискувате да бъдете обложен с този вид данък автоматично. Църковният данък в Германия се събира от данъчните служби. Съществува процедура  по напускане на църквата в Германия, в случай че сте засегнат от този данък.

При промяна на адресна регистрация в Германия, Вие може да подадете заявление за пренасочване на кореспонденцията (Nachsendeauftrag) в пощенската служба.

Данъчен номер при адресна регистрация в Германия

Адресна регистрация в Германия е задължителна за изкарване на данъчен номер (Steuer-ID Nummer), който се получава  от данъчната служба (Bundeszentralamt für Steuer) с писмо на  настоящият Ви адрес.

Временен адрес от Caritas и AWO,

Ако сте изпаднали в затруднено положение организации като Caritas и AWO, биха могли да Ви помогнат с временен адрес, т.н. пощенска кутия.

Защо да изберете нас?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно разяснение за хода на процедурата се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашият професионален портфейл включва широк кръг от услуги, които са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

***Цената на консултантската услуга зависи от сложността на конкретния казус.

Източници:

Федерален закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz);