Адресна регистрация в Германия

Кое е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Германия, глоба за адресна регистрация в Германия, община в Германия, работа в Германия, данъчен номер в Германия?

Кое е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Германия, глоба за адресна регистрация в Германия, община в Германия, работа в Германия, данъчен номер в Германия, прекратяване на адресна регистрация в Германия?Процедурата по адресна регистрация в Германия (die Мeldebescheinigung) в общината (das Rathaus) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 месеца на територията на Германия или започнат работа в Германия. В различните области на Германия срокът, в който трябва да се регистрирате в местната община в Германия на новия си постоянен адрес е от 7 до 14 дни от пристигането си, в случай, че нямате постоянно жилище, например ако сте на хотел, срокът за регистрация е три месеца. Този срок важи независимо от това дали идване от чужбина или се местите в рамките на една и съща община. Самата процедура по регистрация е правно регламентирана в Федералният закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz).Глоба за адресна регистрация в Германия (Bußgeld)

Глобата за това, че сте пропуснали да се регистрирате или да обявите промяна на адреса си, може да възлиза на повече от 1000 евро. Глоба за злоупотреби с адресна регистрация в Германия за наемодателят за издаване на фалшиво потвърждение на собственика на имота, че дадено лице живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung) може да достигне до 50 000 евро.

Данъчно облагане в Германия

След като се регистрирате и имате работа в Германия, вече може да кандидатствате за надвнесени данъци върху доходите в Германия.

Служба отговорна за адресна регистрация в Германия (Meldebehörde)

Общинската службата, която се занимава с администрирането на този процес в местната община в Германия е службата по адресна регистрация в Германия (Meldebehörde). Нейна грижа е регистрацията и дерегистрацията на жителите на общината, изкарване на свидетелства за съдимост (Führungszeugnisse) да разпредели местните данъци и такси съразмерно из между всички живущи в общината, да отпуска социални помощи в случай на нужда, да отчита динамиката на населението, както и да предприема мерки при извърнредни ситуации.Процедура по адресна регистрация в Германия от чужбина

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина, трябва да се обадите в общината,  където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате он-лайн или да им изпратите имейл, след което ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата, както и за необходимите документи, които трябва да представите в общината.

Необходими документи

Най-често това са: валидна лична карта или задграничен паспорт, трудов договор, акто имате работа в Германия, договор за наем, документ за собственост на имота (Eigentumsnachweis), потвърждение на собственика на имота, че ще живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung), попълнен регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), легализирано копие на акта за раждане и легализирано копие на акта за граждански брак /или многоезични такива, както и решение за развод (ако е приложимо). Не трябва да забравяте, че някой документи като акта за раждане и акта за граждански брак или решение за развод например, имат нужда от предварителна легализация.Регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde)

С един регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), Вие може да регистрирате до 4 души, ако всички принадлежат към едно семейство или гражданско партьорство (Lebenspartnerschaft).

Също така съществува ограничение на лицата, които могат да живеят на един адрес. Разграничението се прави на база площ на жилището и се определя с наредба във всяка община.

Съгласие на собственика

От 1.11.2015 съгласно чл. 19 от Федералният закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz), наемодателят (Vermieter) или  този който предоставя жилището (Wohnungsgeber) трябва да потвърди в рамките на 2 седмици направената регистрация, чрез он-лайн формуляр или лично в общината.

Парична премия за студенти при първа регистрация

Ако сте студенти при първата Ви регистрация в някой общини в Германия, можете да получите  и парична премия за добре дошли (Begrüßungsgeld), която е различна за всяка община. Вие трябва да попълните заявление за предоставянe на премия за добре дошли (Antrag auf Gewährung von Begrüßungsgeld).Данни за религиозна принадлежност

При регистрация трябва да внимавате, когато попълвате данните си за религиозната си принадлежност (Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf), защото по закон гражданите и чужденците в Германия се облагат с църковен данък (Kirchensteuerpflicht), ако принадлежат към  Римокатолическата или Протестантската църковна общност. Ако Вашата религия е различна от тези две, попълнете я задължително, защото рискувате да бъдете обложен с този вид данък автоматично. Църковният данък в Германия се събира от данъчните служби. Съществува процедура  по напускане на църквата в Германия, в случай че сте засегнат от този данък. Ако попълните това поле от формуляра за регистрация, това ще доведе до задължението ви за плащане на църковен данък, дори ако посочите, че сте източно православни. В случай, че не сте религиозни, следва да оставите полето празно или напишете „vd“ .

При промяна на адресна регистрация в Германия, Вие може да подадете заявление за пренасочване на кореспонденцията (Nachsendeauftrag) в пощенската служба.

Данъчен номер при адресна регистрация в Германия

Адресна регистрация в Германия е задължителна за изкарване на данъчен номер (Steuernummer), който се получава  от данъчната служба (Bundeszentralamt für Steuer) с писмо на  настоящият Ви адрес.Потвърждение за адресна регистрация и данъчен номер

Потвърждението се получава веднага, а писмото с данъчния номер – от 10 до 14 дни след регистрация, на посочения пощенски адрес. Ако се забави, можете да отидете до общината и да го получите на място.

Временен адрес от Caritas и AWO,

Ако сте изпаднали в затруднено положение организации като Caritas и AWO, биха могли да Ви помогнат с временен адрес, т.н. пощенска кутия.

Прекратяване на адресна регистрация в Германия

При промяна на адреса си, било то поради заминаване за България Вие сте длъжни да уведомите общината за това прекратяване на адресна регистрация в Германия. При смяна на адресната си регистрация на теротирията на Германия, промяната става при регистрацията в новата община автоматично.

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, Tel. +31 61 75 76 557 E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Федерален закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz);

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия