Адресна регистрация в Германия: Какво трябва да знаете?

Кое е най-важното, което трябва да знаете за Вашата адресна регистрация в Германия, има ли глоба за адресна регистрация в Германия, каква дейност извършва Вашата община в Германия, какво трябва да знаете при започване на  работа в Германия, как да получите Вашия данъчен номер в Германия, какво трябва да знаете за Вашето прекратяване на адресна регистрация в Германия?

Процедурата по адресна регистрация (die Мeldebescheinigung) в службата за адресна регистрация (Bürgeramt) към общината (das Rathaus) е задължителна за всички, които пребивават повече от 3 месеца на територията на Германия или започнат работа в Германия. В различните провинции на Германия срокът, в който трябва да се регистрирате в местната община в Германия, на новия си постоянен адрес, е от 7 до 14 дни от пристигането си, в случай, че нямате постоянно жилище, например ако сте на хотел, срокът за регистрация е до три месеца. Този срок важи независимо от това дали идване от чужбина или се местите в рамките на една и съща община. Самата процедура по регистрация е правно регламентирана във Федералния закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz).

Глоба за адресна регистрация в Германия (Bußgeld)

Глобата за това, че сте пропуснали да се регистрирате при подписването на нов договор за наем в Германия или да обявите промяна на адреса си, може да възлиза на повече от 1000 евро. Много е важно да знаете, ако например притежавате собственост в Германия, че глоба за злоупотреби с адресна регистрация в Германия за наемодателят за издаване на фалшиво потвърждение на собственика на имота, че дадено лице живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung) може да достигне до 50 000 евро.

Данъчно облагане в Германия

След като се регистрирате и имате работа в Германия, след изтичането на данъчната година вече може да кандидатствате за връщане на данъци от Германия.

Служба отговорна за адресна регистрация в Германия (Meldebehörde)

Общинската службата, която се занимава с администрирането на този процес в местната община в Германия е службата по адресна регистрация в Германия (Meldebehörde). Нейна грижа е регистрацията и дерегистрацията на жителите на общината, изкарване на свидетелства за съдимост (Führungszeugnisse), да разпредели местните данъци и такси съразмерно из между всички живущи в общината, да отпуска социални помощи в случай на нужда, да отчита динамиката на населението, както и да предприема мерки при извърнредни ситуации.

Процедура по адресна регистрация в Германия от чужбина

За да започнете процедурата по регистрация от чужбина, трябва да се обадите във Вашата община в Германия,  където смятате да се регистрирате, да изпратите, писмо, да се регистрирате онлайн или да им изпратите имейл, след което ще получите потвърждение за мястото и часа на срещата (Termin) , както и за необходимите документи, които трябва да представите в общината. Понякога може да се регистрирате и чрез пълномощно, с което може да упълномощите някого да Ви регистрира от Ваше име.

Необходими документи за адресна регистрация в Германия

Най-често това са:  лична карта или задграничен паспорт, трудов договор в Германия, договор за наем в Германия, документ за собственост на имота (Eigentumsnachweis), потвърждение на собственика на имота, че ще живеете на неговият адрес (Wohnungsgeberbestätigung, Vermieterbescheinigung или Einzugsbestätigung), попълнен регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), многоезично извлечение към акт за раждане (фомуляр А), многоезично извлечение към акт за граждански брак (формуляр B), многоезично извлечение към акт за смърт (формуляр C), решение за разводудостоверение за идентичност на имена, ако сте сменили името си и то е различно от това изписано в акта Ви за раждане, а ако сте студент в Германия трябва да носите със себе си уверение от университета. Не трябва да забравяте, че някой документи като решение за развод например имат нужда от предварителна легализация.

Регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde)

С един регистрационен формуляр (Anmeldung bei der Meldebehörde), Вие може да регистрирате до 4 души, ако всички принадлежат към едно семейство или гражданско партьорство (Lebenspartnerschaft).

Също така съществува ограничение на лицата, които могат да живеят на един адрес. Разграничението се прави на база площ на жилището и се определя с наредба във всяка община в Германия.

Съгласие на собственика

От 1.11.2015 съгласно чл. 19 от Федералният закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz), наемодателят (Vermieter) или този който предоставя жилището (Wohnungsgeber) трябва да потвърди в рамките на 2 седмици направената адресна регистрация в Германия, чрез онлайн формуляр или лично в общината т.н. потвърждение на собственика (Einzugsbestätigung).

Предоставяне на данните от адресната регистрация на трети лица

Информацията, която предоставяте в регистрационната блага ще бъде предоставена на трети лица като GEZ, които са отговорни за събирането на такса радио и телевизия в Германия.  Ако искате да предотвратите това, може да попълните формуляр за отказ (Übermittlungssperre). Адресната регистрация в Германия е необходима още при кандидатстване за детски надбавки в Германия, също и при кандидатстване за надбавка за жилище в Германия,кандидатстване за обезщетение за безработица в Германия и още много други.

Промяна на данните върху пощенската Ви кутия 

След като се регистрирате в общината е необходимо да промените данните върху пощенската Ви кутия и звънеца на входната Ви врата в жилището, където живеете в Германия, като там трябва да впишете Вашите имена. Ако Вашата официална поща не може да бъде доставена, Вашата адресна регистрация в Германия може да бъде прекратена. 

 

Парична премия за студенти при първа регистрация

Ако сте студенти при първата Ви регистрация в някой общини в Германия, можете да получите  и парична премия за добре дошли (Begrüßungsgeld), която е различна за всяка община. Вие трябва да попълните заявление за предоставянe на премия за добре дошли (Antrag auf Gewährung von Begrüßungsgeld).

Данни за религиозна принадлежност при попълване на формуляр за адрес

При регистрация трябва да внимавате, когато попълвате данните си за религиозната си принадлежност (Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaf), защото по закон гражданите и чужденците в Германия се облагат с църковен данък в Германия, ако принадлежат към  Римокатолическата или Протестантската църковна общност. Ако Вашата религия е различна от тези две, попълнете я задължително, защото рискувате да бъдете обложен с този вид данък автоматично. Църковният данък в Германия се събира от данъчните служби. Съществува процедура  по напускане на църквата в Германия, в случай че сте засегнат от този данък. Ако попълните това поле от формуляра за регистрация, това ще доведе до задължението ви за плащане на църковен данък, дори ако посочите, че сте източно православни. В случай, че не сте религиозни, следва да оставите полето празно „–“ или напишете „VD“

Пренасочване на пощенска кореспонденция при промяна на адресна регистрация 

При промяна на адресна регистрация в Германия, Вие може да подадете заявление за пренасочване на кореспонденцията (Nachsendeauftrag) в пощенската служба.

Данъчен номер при адресна регистрация в Германия

Адресна регистрация в Германия е задължителна за изкарване на данъчен номер (Steuernummer), който се получава  от Федералната данъчна служба (Bundeszentralamt für Steuer) с писмо на  настоящият Ви адрес при първа регистрация в Германия. Данъчният номер не се променя дори и при смяна на адресната Ви регистрация в Германия.

Потвърждение за адресна регистрация в Германия и данъчен номер

Потвърждението се получава веднага, а писмото с данъчния номер – от 10 до 14 дни след регистрация, на посочения пощенски адрес. Ако се забави, можете да отидете до общината и да го получите на място.

Временна адресна регистрация в Германия от Caritas и AWO,

Ако сте изпаднали в затруднено положение организации като Caritas и AWO, биха могли да Ви помогнат с временен адрес, т.н. пощенска кутия.

Прекратяване на адресна регистрация в Германия  поради заминаване за България (Abmeldung)

При прекратяване на адресната си регистрация поради заминаване за България Вие сте длъжни да уведомите общината за това прекратяване на адресна регистрация в Германия, като това трябва да стане в рамките на 7 дни преди да промените адреса си. При смяна на адресната си регистрация на територията на Германия (Ummeldung), промяната става при регистрацията в новата община автоматично и Вие не сте длъжни да уведомявате старата си община, а новата прави това автоматично при регистрацията Ви.

 

Защо да изберете нас при консултирането на трудови мигранти при миграция в друга държава?

Нашият съвет е да се консултирате с добър и опитен консултант още преди да е възникнал проблемът. Целта винаги е да се спестят излишни нерви и емоции, както и допълнителни неудобства и неприятности. Ако Ви е нужно допълнително разяснение на процедури във връзка с консултиране на трудови мигранти се обърнете към нас на : Tel. : +359 888 19 46 20, E-mail: info@weknowthelaw.eu. Нашите услуги са съобразени с изискванията на клиента, за да отговарят на Вашите бизнес и индивидуални нужди.

Източници:

Федерален закон за регистрацията (Bundesmeldegesetz);

Още информация по темата за живот и работа в Германия може да намерите в следните публикации:

Договор за наем в Германия

Детски надбавки в Германия

Данъчно облагане в Германия

Трудов договор в Германия

 

 

 

Станимир Стоянов

Станимир Стоянов
FOUNDER & SENIOR LEGAL ADVISOR